Missie

Van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag!

Praktijk Oefentherapie Hoorn (POH) zet mensen in beweging van lijden naar een zinvol en vitaal leven. Wij richten ons op het leveren van kwalitatief hoogwaardige preventieve en curatieve zorg en dienstverlening, in staat innovaties vanuit wetenschappelijk onderzoek te implementeren in het klinisch handelen en redeneren(nascholing is een must) in samenwerking en verbinding met andere zorgverleners (community’s of practice)en providers.

 

Visie         

Bij POH denken wij in kansen, mogelijkheden en oplossingsgericht werken. Daarbij is uw actieve betrokkenheid van groot belang. Volgens onze visie staan wij niet alleen aan het roer, maar wordt samen met U de koers (“shared decision-making) bepaald, op basis van U eigen specifieke inbreng, helder voor ogen welke gezondheidsproblematiek U opgelost wilt hebben. Met een gedragsmatige benadering informeren, coachen, trainen en behandelen wij doelstelling en resultaatgericht. 

Met het accent op Uw persoonlijk leiderschap in gezondheid (gezondheidsmanagement). 
Ons motto is; samen in beweging naar beter, fit en vitaal!