Klachten

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici waarbij uw zorgverlener daarbij is aangesloten.

Klik hier om onze klachtenregeling te lezen.