Vergoedingen en Tarieven

 

Belangrijke informatie voor 2019

(Contracten met zorgverzekeraars)

 

Vergoedingen 2019‚Äč

  • Behandeltraject jongeren onder de 18 jaar, maximaal 9 uur vergoeding vanuit het basispakket per kalenderjaar.
  • Behandeltrajecten bij niet-chronische aandoeningen bij mensen van 18 jaar en ouder, vallen onder de aanvullende verzekering.
  • Behandeltrajecten van chronische aandoeningen (genoemd in de zogenaamde lijst Borst) worden vergoed vanuit het basispakket, vanaf het 21e contactmoment, per kalenderjaar. Voor de vergoeding van de eerste 20 contactmomenten (maximaal 10 uur) dient u een aanvullend pakket te hebben. Indien u dat niet heeft, of u aanvullend pakket ontoereikend is, dan is de investering voor eigen rekening en ontvangt u een particuliere nota conform onderstaande tarieven.
  • Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat als u binnen uw verzekeringspakket voorzien bent van een vergoeding voor beweegzorg, uw verzekeraar dit direct aan ons zal vergoeden, conform de geldende tarieven die wij met uw zorverzekeraar hebben afgesproken.
  • Als u geen aanvullende verzekering heeft, dan is de investering voor eigen rekening en ontvangt u een particuliere nota conform onderstaande tarieven.

Als u twijfelt of Oefentherapie (Beweegzorg) door uw ziektekostenverzekeraar wordt vergoed, raden wij u aan dit bij uw verzekeraar na te vragen. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zult u de behandeling zelf moeten betalen. Via onderstaande link krijgt u via Independer een overzicht van vergoedingen.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/oefentherapie-mensendieck-en-cesar.aspx

Tarieven oefentherapie 2019 

Onderstaande tarieven gelden wanneer u niet of ontoereikend aanvullend verzekerd bent.                                                                                              

Contactmoment/behandeling oefentherapie praktijk per 30 min  

   € 38

Toeslag voor contactmoment/behandeling aan huis per 30 min

   € 18

Niet nagekomen afspraak (No-show)  

   € 38

E-Health/ telefonisch-consult / whats- app- consult

   € 38

Intake en onderzoek na screening 45 min

   € 63

Intake en onderzoek na verwijzing 45 min

   € 55

 

 

Overige tarieven oefentherapie  2018

Behandeloverzichten overheidsinstanties

   € 38

Eenvoudige verslaglegging schadeletselbureau e.o.

   € 38

Gecompliceerde verslaglegging schadeletselbureau e.o.

   € 60

 

 

 


 

 

Tarieven gezondheidsmanagement 

Massage   

Massagebehandeling per 30 min  

   € 28

Knipkaart 10 massagebehandelingen

   € 252

 

 

 

Tarieven relaxatie  en focussen 2019

Relaxatie  30 min  

   € 35

Relaxatie  60 min

   € 70

Relaxatie  90 min

   € 90

Focussen  60 min

   € 70

 

 

  

Tarieven coaching 2019

Coaching per  60 min  

   € 75

 

 

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de oefentherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het POH vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.